استخدام ساوه استخدام ساوه استخدام ساوه 97 استخدام ساوه 96 استخدام در شهر صنعتی ساوه 97 استخدام در شهر صنعتی ساوه 96 استخدام نگهبان در ساوه کاریابی ساوه تلگرام استخدام در مامونیه لینک کانال کاریابی ساوه http://estekhdamsaveh.ir 2019-07-18T10:50:56+01:00 text/html 2019-07-05T16:07:53+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام کارشناس فروش ابزار آلات در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/32 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام کارشناس فروش ابزار آلات در ساوه&nbsp;</b></font></div><div><div>کارشناس فروش ابزار آلات صنعتی</div><div>&nbsp;</div><div>تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</div><div>عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</div></div><div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-07-05T16:05:11+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام مربی کودک در ساوه |استخدام در مهدکودک ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/31 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام مربی کودک در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>استخدام مربی کودک(نوزاد)</div><div>با سابقه کار</div><div>رزومه یا اطلاعات شغلی رو ارسال کنید به آیدی زیر</div></div><div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-04-19T16:45:47+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام فروشنده در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/30 <div><font face="Mihan-IransansBold">فروشنده جوان و فعال(دانشجو)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">جهت همکاری در فروشگاه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساعت کاری ۱۶ تا ۱۲:۳۰ شب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حقوق توافقی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۴۲۲۳۱۹۰۸</font></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div> text/html 2019-03-09T16:06:33+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام نیروی فنی در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/29 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام&nbsp;نیروی فنی در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام کارگر فنی&nbsp; در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام نیروی فنی&nbsp; در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>تعدادی نیروی فنی&nbsp;</div><div>کاردانی و کارشناسی برق</div><div>&nbsp;الکترونیک</div><div>زیر ۳۰ سال</div><div>&nbsp;ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-09T16:05:17+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog فروش واحد 110 متری طالقانی 33 ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/28 <div><b>فروش واحد 110 متری طالقانی 33 ساوه&nbsp;</b></div><div>پارکینگ انباری آسانسور</div><div>نما سنگ رومی</div><div>هر طبقه دو واحد</div><div>درب ضد سرقت درب پارکینگ ریموت</div><div>رو به خیابان نور گیری عالی</div><div>خیابان 20 متری</div><div>راه پله سنگ و نرده استیل</div><div>50 میلیون وام بانکی</div><div>ساختمان 12 واحدی&nbsp;</div><div>قابلیت افزایش وام تا 120 میلیون</div><div>قیمت متری سه میلیون و چهارصد</div> text/html 2019-03-09T16:03:54+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog فروش واحد 100 متری طالقانی ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/27 <div><font face="Mihan-Iransans"><b>فروش واحد 100 متری طالقانی ساوه&nbsp;</b></font></div><div>&nbsp;خیابان&nbsp; شهید عروجی</div><div>کابینت ام دی اف گاز صفحه هود لمسی</div><div>کولر گازی&nbsp;</div><div>طبقه اول دارای پارکینگ و انباری</div><div>رو به کوچه نور گیری عالی</div><div>سه طبقه 6 واحد</div><div>بدون دیوار مشترک&nbsp;</div><div>منطقه آرام و دنج</div><div>دسترسی آسان به پارک طالقانی</div><div>سند آزاد&nbsp;</div><div>قابلیت وام گیری تا 120 میلیون</div><div>قیمت 330 میلیون&nbsp;</div><div>هماهنگی اسماعیلی</div> text/html 2019-03-06T17:41:54+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام منشی در ساوه | استخدام منشی خانم در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/26 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام&nbsp; منشی خانم در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام منشی در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام منشی خانم در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>منشی خانم&nbsp;</div><div>مسلط به کامپیوتر&nbsp;</div><div>&nbsp;شیفت بعدظهر&nbsp;</div><div>۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰&nbsp;</div><div>محدوده ی طالقانی</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:39:16+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog سایت استخدام زرندیه |استخدام ابدارچی در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/25 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام&nbsp; ابدارچی در زرندیه&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در زرندیه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در زرندیه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام آبدارچی&nbsp; در زرندیه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>آبدارچی آقا&nbsp;</div><div>بازنشسته</div><div>حقوق ۷۰۰</div><div>زرندیه&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:38:09+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام کارشناس برق در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/24 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام&nbsp; در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام کارشناس برق&nbsp; در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>درخواست نیرو فوری</div><div>کاردانی یا کارشناسی برق</div><div>کاردانی یا کارشناسی مکانیک&nbsp;&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:35:52+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام کارشناس نرم افزار در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/23 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام کارشناس نرم افزار&nbsp; در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام کارشناس کامپیوتر در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام کارشناس نرم افزار در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div><div>خانم/ آقا</div><div>کارشناس نرم افزار ، کامپیوتر&nbsp;</div><div>جهت واحد انبار&nbsp;&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:33:26+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام کارشناس فروش در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/22 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">&nbsp;استخدام کارشناس فروش در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام کارشناس فروش در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام کارشناس فروش در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>استخدام کارشناس فروش&nbsp;</div><div>(سابقه کار مرتبط با فروش و بازاریابی)</div><div>علاقه مند به فروش&nbsp;</div><div><br></div><div>۱۷۰۰+پورسانت+بیمه&nbsp;</div><div><br></div><div>شرحی از سوابق شغلی تون برای ایدی زیر ارسال کنید</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:31:14+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام لیسانس فیزیک در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/21 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">استخدام لیسانس فیزیک در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام لیسانس فیزیک در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام لیسانس فیزیک در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>لیسانس فیزیک&nbsp;</div><div>با سابقه کار&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-03-06T17:28:06+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام معمار در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/20 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><font size="1">استخدام معمار در ساوه |استخدام لیسانس معماری&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام معمار&nbsp; در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>آقا/خانم</div><div>معماری و طراح&nbsp;</div><div>اتوکد کار کرده باشند</div><div>زیر ۳۰ سال&nbsp; &nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-02-26T16:58:08+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام راننده در ساوه جدید http://estekhdamsaveh.ir/post/19 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام راننده در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>به یک نفر نیروی آقا</div><div>دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس</div><div>ترجیحا مجرد</div><div>جهت کارپردازی و تحویل بار</div><div>داخل شهر</div><div>تسلط به کامپیوتر</div><div>ساعت کاری ۸ ساعت.صبح و عصر</div><div>با حداقل حقوق ماهیانه برای شروع ماهی یک میلیون.و افزایش تدریجی نسبت به پیشرفت در کار</div><div>نیاز داریم</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-02-26T16:57:12+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام نیرو در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/18 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><div><b>لینک کانال کاریابی ساوه</b>&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b>استخدام نیرو در ساوه&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><div>کارگر ساده&nbsp;</div><div>خط تولید&nbsp;</div><div>۲ سال سابقه&nbsp;</div><div>دیپلم&nbsp;</div><div>زیر ۳۰ سال&nbsp;</div><div>حقوق و مزایا به موقع&nbsp;</div><div>ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴</div><div>عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰</div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div>